Famosan 20 mg, Famosan 40 mg

Základní informace

Složení

Famotidinum 20 mg nebo 40 mg v 1 potahované tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Antiulcerózum, antagonista H2-receptorů (ATC kód: A02BA03)

Indikace

Profylaxe a terapie všech chorobných stavů spojených se žaludeční hypersekrecí a hyperaciditou. Profylaxe a terapie peptických vředů ve všech lokalizacích, včetně akutních (stresových) vředů vyvolaných traumaty, chirurgickými operacemi, léčbou kortikoidy nebo nesteroidními antirevmatiky. Mezi další indikace patří Zollingerův-Ellisonův syndrom, hemoragická gastropatie, refluxní ezofagitida a funkční gastropatie spojená s hyperaciditou a pyrózou. Famosan je účinným profylaktikem krvácení z peptických lézí a před celkovou anestezií u nemocných ohrožených aspirací kyselého obsahu. Je také podpůrným prostředkem v terapii akutní pankreatitidy.

Charakteristika

Famotidin, antagonista histaminových H2‑receptorů s vysokou specifitou vazby, inhibuje denní i noční žaludeční sekreci jak bazální, tak stimulovanou. Působí tak snížení kyselosti i objemu žaludeční šťávy. Famotidin vykazuje vysokou účinnost, působí dlouhodobě, neinterferuje s cytochromem P‑450, neinhibuje oxidativní biotransformaci jiných léčiv a nesnižuje aktivitu alkohol‑dehydrogenázy.

Léková forma

Potahované tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Vředová choroba žaludku nebo dvanáctníku: 20 mg 2× denně (ráno a večer) nebo 40 mg 1× denně na noc (po dobu 4–8 týdnů).

Profylaxe recidivy vředu: 20–40 mg 1× denně na noc.

Zollingerův-Ellisonův syndrom: 20–40 mg každých 6 hodin. Maximální celková denní dávka nesmí překročit 480 mg.

Ostatní uvedené indikace: 20 mg 2× denně (ráno a večer) nebo 40 mg 1× denně na noc.

Tablety se polykají nerozkousané a dostatečně se zapíjejí.

Kontraindikace

Přecitlivělost na famotidin, na jiné antagonisty H2-receptorů nebo na kteroukoli pomocnou látku. Není vhodný u kojících žen a v graviditě.

Interakce

Nejsou známy klinicky závažné negativní interakce s jinými léky. Antacida mohou snížit absorpci famotidinu, proto by měl být podáván 1–2 hodiny před podáním antacida. Sukralfát se nemá podávat během 2 hodin po podání famotidinu. Při současném podání ketokonazolu a itrakonazolu s famotidinem může být snížena jejich absorpce. Ketokonazol by měl být podáván 2 hodiny před podáním famotidinu.

Nežádoucí účinky

Famotidin je velmi dobře snášen. Vyskytují se bolesti hlavy, únava, zácpa, průjem, závrať, nechutenství, sucho v ústech, nevolnost až zvracení, psychické poruchy, křeče, vzestup transamináz a bilirubinu, pokles leukocytů a trombocytů.

Upozornění

Před zahájením léčby žaludečního vředu je nutné vyloučit jeho maligní charakter, u renální insuficience (clearance kreatininu nižší než 10 ml/min) by dávka měla být snížena. Bezpečnost a účinnost u dětí nebyla stanovena.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

20, 50, 100, 500 potahovaných tablet po 20 mg;

10, 20, 50, 100, 500 potahovaných tablet po 40 mg.

Balení dostupné v ČR

20, 50, 100 potahovaných tablet po 20 mg;

20, 50, 100 potahovaných tablet po 40 mg.

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

30. 8. 2018

Fotografie produktu