Indapamid PMCS 2,5 mg, Indapamid PMCS 1,25 mg, Indapamid PMCS 0,625 mg

Základní informace

Složení

Indapamidum 2,5 mg nebo 1,25 mg nebo 0,625 mg v 1 tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Antihypertenzní diuretika, sulfonamidy (ATC kód: C03BA11)

Indikace

Esenciální hypertenze.

Charakteristika

Indapamid je sulfonamidové diuretikum. Krevní tlak snižuje především relaxací arteriol, diuretický účinek se projevuje až ve vyšších dávkách. Indapamid neovlivňuje metabolizmus lipidů ani cukrů. Po perorálním podání se rychle vstřebává, max. koncentrace je dosaženo za 1–2 hodiny. Biologická dostupnost činí až 93 % a není ovlivněna potravou. 70 % podané látky se vylučuje močí převážně ve formě metabolitů, biologický poločas je 15–18 hodin.

Léková forma

Tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Obvyklá denní dávka indapamidu je 2,5 mg, nejlépe ráno. Tablety se mohou užívat před jídlem, s jídlem nebo po jídle a zapíjejí se vodou.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na indapamid nebo na sulfonamidy nebo na kteroukoli pomocnou látku, těžká jaterní insuficience a jaterní encefalopatie, závažné renální selhání, hypokalémie, těhotenství a kojení, děti a dospívající pro nedostatek údajů o bezpečnosti a účinnosti.

Interakce

Současně podané léky podporující vylučování kalia zvyšují riziko hypokalémie, před podáním digitalisu a antiarytmik je třeba kalémii upravit (riziko závažných nežádoucích účinků) a nadále sledovat. U nemocných léčených lithiem je třeba kontrolovat hladinu lithia. Vysoké dávky salicylátů mohou antihypertenzní účinek indapamidu snižovat, tricyklická antidepresiva a neuroleptika zesilovat.

Nežádoucí účinky

Únava, závratě, bolest hlavy, nauzea, makulopapulózní vyrážka, hypokalémie, hyperurikémie.

Upozornění

V průběhu léčby je třeba opakovaně kontrolovat hladinu kalia a kyseliny močové v plazmě. Úprava kalémie je nutná zejména při současném podávání indapamidu s některými antiarytmiky a s přípravky obsahujícími sulpirid, tiaprid, mizolastin a erytromycin (při bradykardii a prodlouženém QT intervalu nebezpečí arytmií typu torsade de pointes).

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

30, 50, 60 nebo 100 tablet po 2,5 mg, 1,25 mg a 0,625 mg

Balení dostupné v ČR

30 nebo 100 tablet po 2,5 mg

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

27. 10. 2021

Fotografie produktu

Indapamid PMCS 2,5 mg
Indapamid PMCS 2,5 mg
Indapamid PMCS 2,5 mg
Indapamid PMCS 0,625 mg
Indapamid PMCS 1,25 mg
Indapamid PMCS 2,5 mg