Itoprid PMCS 50 mg

Základní informace

Složení

Itopridi hydrochloridum 50 mg v 1 potahované tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Prokinetikum (ATC kód: A03FA07)

Indikace

Přípravek je určen pro léčbu gastrointestinálních příznaků funkční neulcerózní dyspepsie, jako je pocit nadýmání, plného žaludku, dyskomfortu až bolestivého tlaku v nadbřišku, anorexie, pálení žáhy, nauzey a zvracení.

Přípravek je určen pro dospělé.

Charakteristika

Itoprid působí jako antagonista dopaminových D2 receptorůa rovněž jako inhibitor acetylcholinesterázy. Aktivuje gastrointestinální motilitu – zvyšuje peristaltiku jícnu, stimuluje žaludeční motilitu, urychluje žaludeční vyprazdňování a zlepšuje gastroduodenální koordinaci.

Vedle tohoto účinku má i antiemetické vlastnosti.

Léková forma

Potahované tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Obvyklá dávka pro dospělé je 1 tableta 3× denně před jídlem. Tablety by měly být polykány celé s dostatečným množstvím tekutin.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na itoprid nebo kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku. Itoprid se nesmí podávat pacientům, pro něž by zvýšená gastrointestinální motilita mohla být škodlivá, např. při gastrointestinálním krvácení, mechanické obstrukci nebo perforaci.

Interakce

Interakce na úrovni cytochromu P-450 se nepředpokládají. Anticholinergní látky snižují účinek itopridu. Itoprid může ovlivnit vstřebávání současně perorálně podávaných přípravků, pozornost je třeba věnovat zejména lékům s úzkým terapeutickým indexem, léčivým přípravkům s prodlouženým uvolňováním léčivé látky a lékovým formám s enterosolventním obalem.

Nežádoucí účinky

Itoprid je většinou velmi dobře snášen, nežádoucí účinky se vyskytují zřídka. Patří mezi ně průjem, zácpa, bolest břicha, bolest hlavy, poruchy spánku, závrať, únava, zvýšená hladina prolaktinu apod.

Upozornění

Pro nedostatek zkušeností není itoprid určen dětem, těhotným a kojícím ženám. Pacienty se sníženou funkcí jater a ledvin je nutné sledovat a v případě výskytu nežádoucích účinků provést vhodná opatření jako např. snížit dávku nebo terapii přerušit. Itoprid zesiluje účinek acetylcholinu a může vyvolat vedlejší cholinergní účinky.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

10, 20, 30, 40, 90, 100 a 120 potahovaných tablet

Balení dostupné v ČR

40, 100 a 120 potahovaných tablet

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

7. 4. 2022

Fotografie produktu