Monosan 20 mg, Monosan 40 mg

Základní informace

Složení

Isosorbidi mononitras 20 mg nebo 40 mg v 1 tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Kardiaka, vazodilatancia používaná u onemocnění srdce, organické nitráty (ATC kód: C01DA14)

Indikace

Profylaxe a dlouhodobá léčba algické formy ICHS: stabilní angina pectoris, poinfarktová angina pectoris, variantní (Prinzmetalova) angina pectoris. Podpůrná léčba chronické srdeční insuficience v kombinaci se srdečními glykosidy, diuretiky, ACE inhibitory a arteriálními vazodilatancii.

Charakteristika

Isosorbid‑5‑mononitrát (IS‑5‑MN) snižuje vazodilatací kapacitních žil (snížení preloadu) a velkých arterií (snížení afterloadu) poptávku srdečního svalu po kyslíku a vazodilatací epikardiálních koronárních arterií zvyšuje zásobení myokardu kyslíkem. Biologická dostupnost IS-5-MN je téměř 100 %. Účinek nastupuje po perorálním podání asi po 20 minutách, maximální koncentrace je dosaženo přibližně za 1 hodinu a účinek trvá 8—10 hodin.

Léková forma

Tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Léčba se zahajuje nízkou dávkou, která se v průběhu léčby podle potřeby zvyšuje. Obvykle se užívá 20—40 mg 2× denně, ráno a odpoledne (např. v 8 a 15 hod.) s následnou delší přestávkou. Toto asymetrické dávkování sníží riziko vzniku tolerance. Tablety se užívají po jídle, nerozkousané a dostatečně se zapíjejí. Dávkování by mělo být upraveno na základě klinického efektu a reakcí pacienta.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na organické nitráty a pomocné látky, akutní oběhové selhání (šok, hypotenzní kolapsové stavy), kardiogenní šok, závažná hypotenze (systolický TK nižší než 90 mmHg), současné užívání sildenafilu. Děti do 15 let. Jen je-li nezbytně nutné, možno užívat při hypertrofické obstrukční kardiomyopatii, u akutního infarktu myokardu s nízkými plnícími tlaky, konstriktivní perikarditidě, u onemocnění provázených zvýšeným nitrolebním tlakem, u nemocných se závažnými poruchami funkce jater (nebezpečí methemoglobinemie), při zvýšeném nitroočním tlaku, v období těhotenství.

Interakce

Hypotenzní účinky Monosanu jsou zesilovány vazodilatačně působícími látkami, blokátory kalciových kanálů a ostatními antihypertenzivy, tricyklickými antidepresivy a alkoholem. Současné podání inhibitorů fosfodiesterázy typu sildenafilu může vést k závažným kardiovaskulárním komplikacím.

Nežádoucí účinky

Zejména na počátku léčby a při vyšších dávkách se vyskytují bolesti hlavy, ortostatická hypotenze, vzácně nauzea, zčervenání v obličeji, reflexní tachykardie, kožní alergické reakce.

Upozornění

Přípravek není vhodný k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris a akutního srdečního infarktu.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

30, 50 100 nebo 500 tablet po 20 mg a 40 mg

Balení dostupné v ČR

50 nebo 100 tablet po 20 mg

30, 50 nebo 100 tablet po 40 mg

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

29. 5. 2020

Fotografie produktu