Prokanazol

Základní informace

Složení

Itraconazolum 100 mg v 1 tobolce

Farmakoterapeutická skupina

Antimykotika pro systémovou aplikaci, triazolové deriváty, itrakonazol (ATC kód: J02AC02)

Indikace

Mykózy. Gynekologické indikace (vulvovaginální kandidóza), dermatologické indikace (pityriasis versicolor, dermatomykóza, orální kandidóza, onychomykóza), oftalmologické indikace (mykotická keratitida) a systémové mykózy (systémová aspergilóza a kandidóza, kryptokokóza – včetně kryptokokové meningitidy, histoplazmóza, sporotrichóza, parakokcidioidomykóza, blastomykóza, chromomykóza a další).Prokanazol je určen k léčbě dospělých a dětí nad 40 kg.

Charakteristika

Itrakonazol, triazolový derivát 1. generace, je širokospektré fungistatické antimykotikum. Inhibicí enzymu 14‑α‑demethylázy narušuje v buňkách mikromycet syntézu ergosterolu. Ergosterol představuje životně důležitou membránovou komponentu mykotických buněk. Narušení jeho syntézy vede v konečném důsledku k antimykotickému účinku. Itrakonazol je účinný proti infekcím způsobeným dermatofyty (Epidermophyton floccosum, Trichophyton spp., Microsporum spp.), kvasinkami (Cryptococcus neoformans, Pityrosporum spp., Candida spp. včetně C. albicans, C. glabrata, C. krusei) a různými jinými oportunními mikromycety (Aspergillus spp., Histoplasma spp. a další).

Léková forma

Tvrdé tobolky

Více informací

Dávkování a způsob podání

  • Vulvovaginální kandidóza: 200 mg 1× denně 3 dny nebo 200 mg 2× denně 1 den;
  • Pityriasis versicolor: 200 mg 1× denně 7 dní;
  • Dermatomykózy: 200 mg 1× denně 7 dní nebo 100 mg 1× denně 15 dní;
  • Orální kandidóza: 100 mg 1× denně 15 dní;
  • Mykotická keratitida: 200 mg 1× denně 21 dní;
  • Onychomykóza: pulzní terapie 2× denně 200 mg 1 týden s následnou třítýdenní přestávkou, pulz opakujeme 2× (nehty na rukou) nebo 3× (nehty na nohou).

Prokanazol užíváme bezprostředně po hlavních jídlech.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na itrakonazol nebo na kteroukoli pomocnou látku. Současná léčba substráty CYP3A4, např. terfenadinem, astemizolem, bepridilem, mizolastinem, cisapridem, dofetilidem, levacetylmethadolem, chinidinem, pimozidem a sertindolem může prodloužit QT interval. Dále simvastatin, lovastatin, atorvastatin, triazolam, midazolam, námelové alkaloidy, eletriptan a nisoldipin. Gravidita s výjimkou život ohrožujících situací. Je nezbytné zajistit antikoncepci fertilních žen během terapie a po ukončení terapie Prokanazolem až do příští menstruace.

Interakce

Silné induktory CYP3A4 (rifampicin, rifabutin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, izoniazid) snižují účinek itrakonazolu, inhibitory CYP3A4 (ritonavir, indinavir, klarithromycin a erytromycin) naopak zvyšují jeho biologickou dostupnost.Monitorování plazmatických hladin a případné snížení dávek je třeba u perorálních antikoagulancií, inhibitorů HIV proteáz, blokátorů kalciových kanálů (dihydropyridinů a verapamilu), některých imunosupresiv, některých glukokortikoidů, digoxinu, midazolamu, alprazolamu, fentanylu, reboxetinu a repaglinidu.

Nežádoucí účinky

Gastrointestinální poruchy (abdominální bolest, nauzea, zvracení, průjem, zácpa), poruchy kůže a podkoží (vyrážka, kopřivka, alopecie, svědění) a poruchy jater.

Upozornění

U pacientů s městnavým srdečním selháním (i v anamnéze) itrakonazol podáváme, pouze pokud prospěch léčby zřetelně převýší riziko (negativní inotropní účinek itrakonazolu), u pacientů s poškozením jater nebo ledvin jsou k dispozici omezené údaje, doporučujeme zvýšenou opatrnost. Léky snižující kyselost žaludku omezují vstřebávání itrakonazolu, proto antacida podáváme nejméně 2 hodiny po itrakonazolu, u pacientů s achlorhydrií nebo užívajících H2-blokátory či PPI doporučujeme zapíjet nápojem kyselého charakteru (např. coca-cola). Prokanazol proniká v malém množství do mateřského mléka, kojit proto nedoporučujeme.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

4, 6, 14, 18, 28 nebo 30 tobolek

Balení dostupné v ČR

4, 14 a 28 tobolek

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

26. 4. 2022

Fotografie produktu