Prosulpin 50 mg

Základní informace

Složení

Sulpiridum 50 mg v 1 tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Antipsychotikum (ATC kód: N05AL01)

Indikace

Přípravek je určen k léčbě psychosomatických onemocnění projevující se funkčními poruchami trávení (např. horní a dolní funkční dyspepsie). Dále je vhodný k terapii neuropsychických potíží provázených neklidem a závratěmi, zejména v geriatrii. U dětí se užívá k terapii psychomotorického neklidu, nepřiměřeného strachu a enurézy.

Charakteristika

Sulpirid, derivát benzamidu, je selektivní antagonista dopaminových receptorů D2 a Ds účinkem centrálním a periferním. Ve vyšších dávkách má účinky neuroleptické, v nízkých dávkách (50—60 mg) se projeví účinek anxiolytický, antidepresivní a ovlivněním dopaminových receptorů v hladké svalovině GIT upravuje motilitu trávicího traktu.

Léková forma

Tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Dospělí užívají obvykle 1–2 tablety 3× denně. Doporučené úvodní dávkování u dětí a mladistvých je 1–2 mg/kg/den, v případě potřeby lze dávku zvýšit na 5 mg/kg/den.

Celodenní dávka se rozdělí do 2–3 jednotlivých dávek. Tablety se zapíjejí malým množstvím tekutiny a užívají nezávisle na jídle.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na sulpirid nebo kteroukoliv pomocnou látku, stávající hyperprolaktinemie, prolaktin-dependentní nádorové onemocnění, jakékoli epiteliální tumory mléčné žlázy, feochromocytom, epilepsie, manická fáze bipolární afektivní poruchy, akutní intoxikace alkoholem, hypnotiky, opioidními analgetiky nebo psychotropními látkami.

Interakce

Kontraindikované kombinace: levodopa.

Nedoporučené kombinace: alkohol, léky zvyšující riziko „torsades de pointes“ (některá antiarytmika, léky vyvolávající bradykardii nebo hypokalémii).

Kombinace, které je zapotřebí zvážit: léky s tlumivým účinkem na CNS, antihypertenziva, lithium.

Nežádoucí účinky

Většina nežádoucích účinků je méně závažná a je přechodného charakteru. Je to např. únava, ospalost, nauzea, ortostatická hypotenze, alergické kožní reakce, extrapyramidové symptomy, endokrinní poruchy v důsledku hyperprolaktinemie (galaktorea, gynekomastie).

Upozornění

Sulpirid může způsobit neuroleptický maligní syndrom, zvýšit riziko CMP nebo prodloužit QT interval. Užívání přípravku během těhotenství a kojení je možné pouze v případě, jen je-li to nezbytně nutné. Schopnost řízení vozidel a strojů může být dočasně snížena. Přípravek obsahuje laktózu.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis. Balení 60 tablet je plně hrazeno, balení 30 tablet je částečně hrazeno z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

30 a 60 tablet

Balení dostupné v ČR

30 a 60 tablet

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

14. 4. 2022

Fotografie produktu