Riluzol PMCS 50 mg potahované tablety

Základní informace

Složení

50 mg riluzolum v 1 potahované tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Ostatní léky pro nervový systém (ATC kód: N07XX02)

Indikace

Prodloužení života nebo období bez nutnosti mechanické ventilace nemocných s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS).

Charakteristika

Riluzol je benzothiazolový derivát, který inhibuje uvolňování glutamátu (primární excitační neurotransmiter v CNS) na presynaptických nervových zakončeních a pravděpodobně antagonizuje účinky excitačních aminokyselin na postsynaptických nervových zakončeních. Dochází tak ke snížení koncentrace glutamátu na synapsích a tyto účinky pravděpodobně brání poškození motorických neuronů a rozvoji amyotrofické laterární sklerózy. Toto onemocnění je charakterizováno progresivní degenerací kortikospinálních nervových drah nebo motorických neuronů, projevuje se svalovou atrofií a parézami. Riluzol zpomaluje o několik měsíců nástup závažných příznaků u pacientů s amyotrofickou laterární sklerózou.

Léková forma

Potahované tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Doporučená denní dávka u dospělých nebo starších pacientů je 100 mg (50 mg každých 12 hodin). Vzhledem k nedostatku údajů o bezpečnosti nedoporučujeme použití riluzolu u dětí a pacientů s poruchou renálních funkcí.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, jaterní onemocnění nebo výchozí hodnoty jaterních testů vyšší než je trojnásobek horní hranice normy, gravidita a laktace.

Interakce

Fluorochinolony (norfloxacin, ciprofloxacin, pefloxacin) zvyšují jeho plazmatické hladiny a hepatotoxicitu. Hepatotoxicitu riluzolu zvyšují i ostatní hepatotoxická léčiva. Rifampicin snižuje jeho plazmatické hladiny a účinek.

Nežádoucí účinky

Nejčastějiastenie (tělesná slabost), nauzea a zvýšení jaterních testů. Dále bolest hlavy, závrať, parestezie kolem úst, ospalost, tachykardie, průjem, bolest břicha a zvracení.

Upozornění

ALT je vhodné kontrolovat během prvních tří měsíců terapie každý měsíc a dále každé 3 měsíce do konce prvního roku terapie. V dalším období jsou vhodné periodické kontroly. U pacientů léčených riluzolem byly hlášeny případy výskytu intersticiálního plicního onemocnění a neutropenie. Při výskytu závratí a vertiga pacientům nedoporučujeme, aby řídili a obsluhovali stroje.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

10, 30, 50, 56, 60, 90 nebo 100 potahovaných tablet

Balení dostupné v ČR

56 potahovaných tablet

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

22. 12. 2022

Fotografie produktu