Rivocor 5 mg, Rivocor 10 mg

Základní informace

Složení

Bisoprololi fumaras 5 mg nebo 10 mg v 1 potahované tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Antihypertenzivum, β1-sympatolytikum (ATC kód: C07AB07)

Indikace

Arteriální hypertenze; ICHS: námahová angina pectoris, němá ischemie myokardu, nestabilní angina pectoris; subakutní fáze infarktu myokardu; stav po infarktu myokardu; v kombinaci s nitráty či antagonisty kalcia možno podat i u variantní anginy pectoris; poruchy srdečního rytmu, zejména tachyarytmické formy (supraventrikulární i komorové).

Charakteristika

Bisoprolol je vysoce kardioselektivní beta-blokátor adrenergních receptorů bez vnitřní sympatomimetické aktivity (ISA). Má účinky antihypertenzní, negativně inotropní a negativně chronotropní. Bisoprolol se dobře vstřebává po perorální aplikaci, asi z 50 % je metabolizován v játrech, zbytek je vylučován ledvinami v nezměněné podobě. Biologický poločas je 10—12 hodin.

Léková forma

Potahované tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Léčbu zahajujeme 5—10 mg bisoprololu v jedné, zpravidla ranní dávce. Při nedostatečné účinnosti možno zvýšit dávku až na 20 mg denně. U pacientů s těžkým postižením jater a ledvin (clearance kreatininu pod 20 ml/min) by neměla být překročena denní dávka 10 mg. Tablety se užívají ráno nalačno nebo při jídle s dostatečným množstvím tekutiny.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na bisoprolol nebo na kteroukoli pomocnou látku, akutně zhoršené srdeční selhání, kardiogenní šok, AV blok 2. a 3. st., syndrom chorého sinu, těžký sinoatriální blok, bradykardie, hypotenze, těžké bronchiální astma, CHOPN těžkého stupně, feochromocytom (kromě předchozí léčby blokátory alfa-receptorů), Raynaudův syndrom těžkého stupně, závažná forma ICHDK, Prinzmetalova angina pectoris (v čistých formách a jako monoterapie), metabolická acidóza. V graviditě a laktaci by přípravek neměl být užíván.

Interakce

Bisoprolol prohlubuje hypotenzi při současném podání s jinými antihypertenzivy. Při kombinaci s antagonisty kalcia typu verapamilu či některými antiarytmiky se může objevit bradykardie a snížení kontraktility. Současné užívání s centrálně působícími antihypertenzivy (klonidin, methyldopa, moxonidin, rilmenidin) může vést ke snížení srdeční frekvence a srdečního výdeje. Při kombinaci s antagonisty kalcia dihydropyridinového typu (např. nifedipin) může dojít k hypotenzi. Digitalisové glykosidy mohou vyvolat zpoždění převodu srdečního vzruchu a tím snížení srdeční frekvence.

Nežádoucí účinky

Závratě, bolesti hlavy, pocit chladu nebo necitlivosti v končetinách, parestezie, ortostatická hypotenze, zácpa, průjem, nauzea, bolesti břicha, deprese, poruchy spánku.

Upozornění

U diabetiků může bisoprolol zastřít příznaky hypoglykemie (tachykardie, palpitace, pocení). Před operačním výkonem v celkové anestezii nutno informovat anesteziologa o léčbě bisoprololem. Léčbu bisoprololem je třeba ukončit postupným snižováním dávky.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis. Balení 10 mg potahovaných tablet je plně hrazeno, 5 mg potahovaných tablet je částečně hrazeno z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

30 a 90 potahovaných tablet po 5 mg nebo 10 mg

Balení dostupné v ČR

30 nebo 90 potahovaných tablet po 5 mg

30 nebo 90 potahovaných tablet po 10 mg

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

15. 6. 2021

Fotografie produktu