Salozinal 500 mg

Základní informace

Složení

Mesalazinum 500 mg v 1 čípku

Farmakoterapeutická skupina

Střevní protizánětlivá léčiva (ATC kód: A07EC02)

Indikace

Akutní fáze ulcerózní kolitidy postihující rektum.

Charakteristika

Mesalazin, kyselina 5-aminosalicylová, je léčivo s lokálním protizánětlivým účinkem. Rektálně podávaný mesalazin má především účinek na střevní mukózu a submukózu. Mechanizmus protizánětlivého účinku mesalazinu není zatím úplně vysvětlen. Ve studiích in vitro byla prokázána inhibice lipoxygenázové aktivity. Kromě toho byl dokázán vliv na prostaglandiny přítomné ve střevní sliznici. Mesalazin váže volné radikály, čímž také tlumí projevy zánětu.

Léková forma

Čípky

Více informací

Dávkování a způsob podání

Dospělí a starší pacienti v závislosti na klinickém stavu zavádí do konečníku 1 čípek Salozinal 500 mg 3× denně, ráno, v poledne a večer. Dávkování čípků Salozinal 500 mg je třeba přísně dodržovat, protože jen tak je možno dosáhnout žádaného terapeutického účinku. Akutní fáze ulcerózní kolitidy obvykle ustupuje po 8–12 týdnech léčby. Nutná je opatrnost při podávání přípravku pacientům se sníženou funkcí jater. Při zhoršení renálních funkcí během léčby přípravkem Salozinal 500 mg je nutné uvažovat o mesalazinem navozené nefrotoxicitě.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na mesalazin, kyselinu salicylovou a její deriváty nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku, těžké poruchy funkce jater a ledvin, žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, hemoragická diatéza.

Interakce

K interakcím by mohlo dojít při současné léčbě přípravkem Salozinal 500 mg, čípky a antikoagulancii kumarinového typu, glukokortikoidy, sulfonylmočovinovými antidiabetiky, methotrexátem, probenecidem/sulfinpyrazonem, spironolaktonem/furosemidem, rifampicinem.

Nežádoucí účinky

Vzácně se může vyskytnout bolest v břiše, průjem, flatulence, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy a závratě. Velmi vzácně se může vyskytnout alergický exantém, svalové bolesti a bolesti kloubů, změny v krevním obrazu, změny parametrů jaterních funkcí, alopecie.

Upozornění

Před zahájením léčby přípravkem Salozinalem 500 mg, čípky se doporučuje provést vyšetření moči (močový sediment) a krve (krevní obraz a jaterní testy). Vyšetření doporučujeme zopakovat 14 dnů po zahájení léčby a dále ještě 2–3krát ve čtyřtýdenních intervalech. Přípravek Salozinal 500 mg, čípky by neměl být podáván u pacientů s renální dysfunkcí. Nutná je opatrnost při podávání přípravku pacientům se sníženou funkcí jater, při poruchách funkce plic a u bronchiálního astmatu. Nebyly pozorovány žádné negativní účinky mesalazinu na těhotenství nebo zdraví plodu a novorozence, v menším rozsahu přechází do mateřského mléka. Salozinal 500 mg, čípky by měl být během těhotenství a kojení používán pouze tehdy, pokud potenciální léčebný užitek převažuje nad možným rizikem. Při výskytu závratí nedoporučujeme řídit auto nebo obsluhovat stroje.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

10 a 30 čípků

Balení dostupné v ČR

30 čípků

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

19. 1. 2023

Fotografie produktu