Spasmed 15 mg

Základní informace

Složení

Trospii chloridum 15 mg v 1 potahované tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Spasmolytikum, urologikum (ATC kód: G04BD09)

Indikace

Symptomatická léčba zvýšené frekvence močení a/nebo urgence močení a/nebo urgentní inkontinence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře nebo s urodynamicky ověřenou idiopatickou nebo neurogenní hyperaktivitou detruzoru.

Charakteristika

Trospium chlorid je kvarterní amoniový derivát nortropanu a patří do skupiny parasympatolytik (anticholinergik). Je kompetitivním antagonistou acetylcholinu na postsynaptických muskarinových receptorech. Má vysokou afinitu k M1‑ a M3‑receptorům, nízkou afinitu k M2‑receptorům a působí tak relaxaci hladkého svalstva močového měchýře, tzv. detruzoru. Klinickým důsledkem tohoto účinku je zvětšení kapacity močového měchýře, ztlumení pocitu nucení na močení a významné snížení frekvence močení. Trospium chlorid tlumí kontraktilitu hladkého svalstva nejen urogenitálního, ale i gastrointestinálního traktu. Snižuje sekreci bronchiálního sekretu, slin, potu a inhibuje akomodaci. Výhodou trospia chloridu je minimální přestup přes hematoencefalickou bariéru (omezení rizika centrálních nežádoucích účinků) a minimální výskyt lékových interakcí.

Léková forma

Potahované tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Doporučená denní dávka je 45 mg trospia chloridu. Po zvážení individuální účinnosti a snášenlivosti může být denní dávka snížena na 30 mg nebo zvýšena na 90 mg po 4 týdnech léčby. U pacientů s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu 10—30 ml/min/1,73 m2) je doporučená dávka 15 mg trospia chloridu 1—2× denně nebo 1—2× každý druhý den. Tablety se polykají celé spolu s jídlem a zapíjejí se sklenicí vody.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, retence moči, glaukom s úzkým úhlem, tachyarytmie, myastenia gravis, závažné chronické zánětlivé onemocnění střev (ulcerózní kolitida nebo Crohnova nemoc), toxický megakolon, poškození ledvin vyžadující dialýzu. Přípravek není určen k léčbě dětí do 12 let.

Interakce

Přípravek může zesilovat anticholinergní účinek amantadinu, tricyklických antidepresiv, chinidinu, antihistaminik a disopyramidu, může potencovat tachykardizující účinkek betasympatomimetik a snížit účinek prokinetik (např. metoklopramid a cisaprid). Guar, cholestyramin a cholestipol mohou snížit absorpci trospia chloridu.

Nežádoucí účinky

Nejčastěji se může objevit sucho v ústech, dyspepsie, zácpa, bolest žaludku a nauzea, méně často poruchy akomodace, tachykardie a poruchy močení (reziduální moč).

Upozornění

Vzhledem k poruchám akomodace může být narušena schopnost řídit a obsluhovat stroje. Zvláštní opatrnosti je třeba u pacientů s obstrukcí gastrointestinálního traktu, obstrukcí močového průtoku s rizikem vzniku retence moči, autonomní neuropatií, hiátovou hernií a refluxní ezofagitidou, těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin a u pacientů, kde je nevhodná rychlá srdeční frekvence (hypertyreóza, ICHS, srdeční nedostatečnost). Před zahájením léčby je nutné vyloučit organické příčiny polakisurie a urgence (choroby srdce nebo ledvin, polydipsie, záněty a nádory močových cest). Během gravidity a laktace podáváme přípravek jen tehdy, jeli to nezbytně nutné.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

30, 50 nebo 100 potahovaných tablet po 15 mg

Balení dostupné v ČR

50 nebo 100 potahovaných tablet po 15 mg

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

28. 2. 2019

Fotografie produktu

Spasmed 15 mg
Spasmed 15 mg
Spasmed 15 mg
Spasmed 15 mg
Spasmed 15 mg
Spasmed 15 mg
Spasmed 15 mg
Spasmed 15 mg