Spasmed 30 mg

Základní informace

Složení

Trospii chloridum 30 mg v 1 potahované tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Spasmolytikum, urologikum (ATC kód: G04BD09)

Indikace

Symptomatická léčba zvýšené frekvence močení a/nebo urgence močení a/nebo urgentní inkontinence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře nebo s urodynamicky ověřenou idiopatickou nebo neurogenní hyperaktivitou detruzoru.

Charakteristika

Trospium chlorid je kvarterní amoniový derivát nortropanu a patří do skupiny parasympatolytik (anticholinergik). Je kompetitivním antagonistou acetylcholinu na postsynaptických muskarinových receptorech. Má vysokou afinitu k M1‑ a M3‑receptorům, nízkou afinitu k M2‑receptorům a působí tak relaxaci hladkého svalstva močového měchýře, tzv. detruzoru. Klinickým důsledkem tohoto účinku je zvětšení kapacity močového měchýře, ztlumení pocitu nucení na močení a významné snížení frekvence močení. Trospium chlorid tlumí kontraktilitu hladkého svalstva nejen urogenitálního, ale i gastrointestinálního traktu. Snižuje sekreci bronchiálního sekretu, slin, potu a inhibuje akomodaci. Výhodou trospia chloridu je minimální přestup přes hematoencefalickou bariéru (omezení rizika centrálních nežádoucích účinků) a minimální výskyt lékových interakcí.

Léková forma

Potahované tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Doporučená denní dávka je 45 mg trospia chloridu. Po zvážení individuální účinnosti a snášenlivosti může být denní dávka snížena na 30 mg nebo zvýšena na 90 mg po 4 týdnech léčby. U pacientů s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu 10—30 ml/min/1,73 m2) je doporučená dávka 15 mg trospia chloridu 1—2× denně nebo 1—2× každý druhý den. Tablety se polykají celé spolu s jídlem a zapíjejí se sklenicí vody.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, retence moči, glaukom s úzkým úhlem, tachyarytmie, myastenia gravis, závažné chronické zánětlivé onemocnění střev (ulcerózní kolitida nebo Crohnova nemoc), toxický megakolon, poškození ledvin vyžadující dialýzu. Přípravek není určen k léčbě dětí do 12 let.

Interakce

Přípravek může zesilovat anticholinergní účinek amantadinu, tricyklických antidepresiv, chinidinu, antihistaminik a disopyramidu, může potencovat tachykardizující účinkek betasympatomimetik a snížit účinek prokinetik (např. metoklopramid a cisaprid). Guar, cholestyramin a cholestipol mohou snížit absorpci trospia chloridu.

Nežádoucí účinky

Nejčastěji se může objevit sucho v ústech, dyspepsie, zácpa, bolest žaludku a nauzea, méně často poruchy akomodace, tachykardie a poruchy močení (reziduální moč).

Upozornění

Vzhledem k poruchám akomodace může být narušena schopnost řídit a obsluhovat stroje. Zvláštní opatrnosti je třeba u pacientů s obstrukcí gastrointestinálního traktu, obstrukcí močového průtoku s rizikem vzniku retence moči, autonomní neuropatií, hiátovou hernií a refluxní ezofagitidou, těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin a u pacientů, kde je nevhodná rychlá srdeční frekvence (hypertyreóza, ICHS, srdeční nedostatečnost). Před zahájením léčby je nutné vyloučit organické příčiny polakisurie a urgence (choroby srdce nebo ledvin, polydipsie, záněty a nádory močových cest). Během gravidity a laktace podáváme přípravek jen tehdy, jeli to nezbytně nutné.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

30 nebo 50 potahovaných tablet po 30 mg

Balení dostupné v ČR

30 nebo 50 potahovaných tablet po 30 mg

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

28. 2. 2019

Fotografie produktu