TERFIMED 250 mg tablety

Základní informace

Složení

Terbinafinum 250 mg v 1 tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Antimykotika pro systémové použití, allylaminy (ATC kód: D01BA02)

Indikace

Mykotické infekce kůže a nehtů: léčba onemocnění tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis a léčba onychomykózy způsobená dermatofyty. Přípravek Terfimed 250 nemá oproti lokálně podávanému terbinafinu žádný účinek při léčbě pityriasis versicolor.

Charakteristika

Terbinafin je allylaminové fungistatické až fungicidní antimykotikum s relativně širokým antifungálním spektrem, které dobře proniká do kůže a jejích adnex. Inhibicí enzymu skvalenepoxidázy narušuje v buňkách mikromycet časné stadium syntézy ergosterolu. Ergosterol představuje životně důležitou membránovou komponentu mykotických buněk. Kromě deficitu ergosterolu dochází i k mezibuněčné kumulaci skvalenu, což má za následek odumírání fungální buněčné membrány. Terbinafin je účinný zejména vůči dermatofytům – např. rodu Epidermophyton,Trichophyton a Microsporum. Proti mnohým kvasinkám druhu Candida vykazuje slabý a méně spolehlivý účinek.

Léková forma

Tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

U infekce kůže 1 tableta 1× denně po dobu 2—6 týdnů, u onychomykózy rukou 1 tableta 1× denně po dobu 6 týdnů, u onychomykózy nohou 1 tableta 1× denně po dobu 12 týdnů. Tablety se polykají celé a zapíjejí vodou, lze je užívat s jídlem nebo bez něj.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na terbinafin a pomocné látky, závažné poruchy jater a ledvin, laktace. V graviditě by měl být přípravek podáván jen tehdy, je-li to nezbytně nutné.

Interakce

Účinek terbinafinu zvyšuje cimetidin a snižuje rifampicin. Terbinafin minimálně inhibuje metabolizmus léků zprostředkovaný cytochromem P-450 (cyklosporin, terfenadin, triazolam, tolbutamid, perorální kontraceptiva) vyjma těch, které jsou metabolizovány prostřednictvím enzymu CYP2D6 (metoprolol, propafenon, některé β-blokátory či antidepresiva). V případě nutnosti současného podávání terbinafinu a flukonazolu je třeba odpovídajícím způsobem upravit dávkování terbinafinu.

Nežádoucí účinky

Pocit plnosti, nechutenství, dyspepsie, nevolnost, mírná bolest v břiše, průjem, bolest kloubů a svalů, alergické kožní reakce (vyrážka, kopřivka), bolest hlavy.

Upozornění

Použití přípravku u dětí se nedoporučuje pro nedostatek zkušeností.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

8, 14, 28 nebo 42 tablet

Balení dostupné v ČR

14 nebo 28 tablet

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

3. 9. 2021

Fotografie produktu