YLPIO 80 mg/2,5 mg tablety

Základní informace

Složení

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a indapamidum 2,5 mg.

Farmakoterapeutická skupina

Látky ovlivňující renin-angiotenzinový systém, Blokátory receptorů pro angiotenzin II a diuretika (ATC kód: C09DA07)

Indikace

Přípravek YLPIO se používá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých, jejichž krevní tlak je již kontrolován současným podáváním telmisartanu a indapamidu ve stejné dávce jako v kombinaci.

Charakteristika

YLPIO je kombinací dvou léčivých látek, telmisartanu a indapamidu v jedné tabletě. Obě tyto léčivé látky pomáhají kontrolovat vysoký krevní tlak (hypertenzi).

 • Telmisartan patří ke skupině léků, které jsou známy jako blokátory (antagonisté) receptoru angiotenzinu II. Angiotenzin II je látka, která vzniká v těle. Jejím účinkem dochází ke zúžení cév, čímž se zvyšuje krevní tlak. Telmisartan blokuje účinek angiotenzinu II, takže dochází k roztažení cév a tím ke snížení krevního tlaku.
 • Indapamid patří do skupiny léků zvaných diuretika.

Diuretika snižují krevní tlak pomocí dvou mechanismů: Zvyšují množství vytvořené moči a také rozšiřují krevní cévy, takže krev prochází cévami snadněji. Indapamid se liší od ostatních diuretik tím, že množství vytvořené moči zvyšuje pouze mírně.

Léková forma

tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Doporučená dávka přípravku u dospělých je 1 tableta denně. Snažte se užívat tablety každý den ve stejnou dobu. Je důležité, abyste přípravek YLPIO užíval(a) každý den, dokud lékař neurčí jinak. Pokud máte problémy s játry, váš lékař by měl dávku upravit.

YLPIO můžete užívat s jídlem nebo bez něj. Tabletu zapijte trochou vody nebo jiného nealkoholického nápoje. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže polknout ji celou.

Přípravek YLPIO má být uchováván v uzavřeném blistru a tableta má být z blistru vyjmuta krátce před podáním.

Kontraindikace

Neužívejte YLPIO

 • jestliže jste alergický(á) na telmisartan, indapamid, na jiný sulfonamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku,
 • jestliže máte těžkou poruchu funkce jater nebo onemocnění zvané jaterní encefalopatie (onemocnění jater, které postihuje i mozek a centrální nervový systém),
 • jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin,
 • jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi,
 • jestliže jste těhotná,
 • jestliže máte problémy s odváděním žluči z jater a ze žlučníku,
 • pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Interakce

 • Digoxin.
 • Léky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi, jako jsou náhražky soli obsahující draslík, draslík šetřící močopudné léky (draslík šetřící diuretika tzv. „tablety na odvodnění“).
 • Léky na snížení vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory, aliskiren, blokátory receptoru angiotenzinu II).
 • Heparin (lék ke snížení srážení krve).
 • Imunosupresiva (léky k potlačení imunitního systému po transplantaci orgánů, k léčbě autoimunitních onemocnění nebo závažných revmatických nebo dermatologických onemocnění, např. cyklosporin nebo takrolimus).
 • Trimethoprim (antibiotikum).
 • Léky obsahující lithium k léčbě některých typů deprese.
 • Nesteroidní protizánětlivá analgetika, NSA (léky proti bolesti, např. kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen).
 • Diuretika (močopudné léky, „tablety na odvodnění") mohou vést k nadměrným ztrátám vody z těla a k nízkému krevnímu tlaku (hypotenzi), zejména jsou-li užívány ve vysokých dávkách současně s přípravkem YLPIO.
 • Léky užívané k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, digitalis),
 • Léky užívané k léčbě duševních poruch, jako je deprese, úzkost, schizofrenie nebo nespavost (např. tricyklická antidepresiva, antipsychotika, neuroleptika, narkotika).
 • Bepridil (užívaný k léčbě anginy pectoris, nemoci způsobující bolest na hrudi).
 • Cisaprid (používá se k léčbě snížené motility (pohybu jícnu a žaludku).
 • Difemanil (používá se k léčbě gastrointestinálních potíží, jako jsou vředy, příliš mnoho žaludečních kyselin, hyperaktivní trávicí systém).
 • Sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin injekčně (antibiotika používaná k léčbě infekcí).
 • Vinkamin v injekci (používaný k léčbě příznaků kognitivních poruch u starších pacientů jako je ztráta paměti).
 • Amfotericin B v injekci (používaný k léčbě plísňových onemocnění).
 • Perorální kortikosteroidy užívané k léčbě různých stavů včetně závažného astmatu a revmatoidní artritidy.
 • Tetrakosaktid (k léčbě Crohnovy choroby).
 • Stimulační laxativa (k léčbě zácpy).
 • Baklofen (používaný k léčbě svalové ztuhlosti provázející onemocnění jako roztroušená skleróza).
 • Amifostin (ochranný lék používaný při léčbě rakoviny).
 • Metformin (k léčbě cukrovky).
 • Jodované kontrastní látky (užívané k testování rentgenovým zářením).
 • Tablety s vápníkem nebo další doplňky stravy obsahující vápník.
 • Alopurinol (užívaný k léčbě dny).

Nežádoucí účinky

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10)

 • dermatologické alergické reakce, jako jsou kožní vyrážky u pacientů s predispozicí k alergickým a astmatickým reakcím
 • kožní vyrážka s načervenalými skvrnami a pupínky.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100)

 • infekce močových cest, infekce horních cest dýchacích
 • nedostatek červených krvinek (anémie)
 • obtížné usínání
 • pocit smutku (deprese)
 • mdloby (synkopa)
 • pocit točení hlavy (vertigo)
 • pomalý srdeční rytmus (bradykardie)
 • nízký krevní tlak (hypotenze), závratě při vstávání (ortostatická hypotenze)
 • dušnost, kašel
 • bolesti břicha, průjem, nepříjemné pocity v břiše, nadýmání, zvracení
 • tečkovité krvácení pod kůží (purpura), svědění, zvýšené pocení, poléková vyrážka
 • bolesti zad, svalové křeče, bolesti svalů (myalgie)
 • poškození ledvin včetně akutního selhání ledvin
 • bolest na hrudi, pocit slabosti
 • zvýšená hladina kreatininu v krvi
 • vysoká hladina draslíku v krvi.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 1000)

 • sepse (často nazývaná „otrava krve“, je závažná infekce se zánětlivou reakcí celého organismu, která může vést k úmrtí)
 • zvýšení počtu určitých bílých krvinek (eozinofilie)
 • nízký počet krevních destiček (trombocytopenie)
 • závažná alergická reakce (anafylaktická reakce)
 • alergická reakce (např. vyrážka, svědění, potíže s dýcháním, sípání, otok obličeje)
 • pocit úzkosti
 • únava, bolest hlavy, mravenčení (parestézie)
 • ospalost
 • zhoršené vidění
 • rychlý srdeční rytmus (tachykardie)
 • nauzea (pocit na zvracení), zácpa, sucho v ústech, podrážděný žaludek, poruchy chuti (dysgeuzie)
 • rychlý otok kůže a sliznic, který může také vést k úmrtí (angioedém také se smrtelnými následky)
 • ekzém, zarudnutí kůže, kopřivka (urticaria), silná poléková vyrážka
 • bolesti kloubů (artralgie), bolesti končetin, bolesti šlach
 • onemocnění podobné chřipce
 • snížený hemoglobin (krevní protein)
 • zvýšené hladiny kyseliny močové, látky, která může způsobit nebo zhoršit dnu (bolestivé klouby)
 • zvýšené hladiny jaterních enzymů nebo kreatinfosfokinázy v krvi
 • nízká hladina cukru v krvi (u diabetiků).

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000)

 • pokles bílých krvinek, který může způsobit nevysvětlitelnou horečku, bolest v krku nebo jiné příznaky podobné chřipce (leukopenie)
 • nepravidelnosti srdečního rytmu (způsobující rychlý tlukot srdce, pocit bušení srdce)
 • během užívání telmisartanu bylo hlášeno progresivní jizvení plicní tkáně (intersticiální plicní onemocnění), není však známo, zda byl jeho příčinou telmisartan
 • abnormální funkce jater (pravděpodobnější výskyt těchto nežádoucích účinků je u japonských pacientů)
 • zánět slinivky břišní, který může způsobit silné bolesti břicha a zad doprovázené pocitem, kdy se cítíte velmi špatně
 • závažné kožní reakce včetně intenzivní kožní vyrážky, zarudnutí kůže na celém těle, silného svědění, puchýřů, olupování a otoku kůže, zánětu sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom)
 • vysoká hladina vápníku v krvi.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • krátkozrakost (myopie), rozmazané vidění
 • snížení vidění nebo bolest očí z důvodu vysokého tlaku (možné příznaky prosáknutí cévnatky (choroidální efuze) nebo akutního glaukomu s uzavřeným úhlem (zelený zákal)
 • abnormální záznam EKG srdce
 • onemocnění mozku způsobené onemocněním jater (jaterní encefalopatie)
 • zánět jater (hepatitida)
 • systémový lupus erythematodes (systémové onemocnění pojiva) se může zhoršit
 • fotosenzitivní reakce (zvýšená citlivost na světlo, např. změna vzhledu kůže) po vystavení slunci nebo umělému UVA záření
 • nízká hladina draslíku v krvi
 • nízká hladina sodíku v krvi, který může vést k dehydrataci (odvodnění organismu) a nízkému krevnímu tlaku
 • zvýšení hladiny glukózy v krvi u diabetických pacientů.

Upozornění

Před užitím přípravku YLPIO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte:

 • onemocnění ledvin nebo jste prodělal transplantaci ledvin,
 • stenózu renální artérie (zúžení tepen, které přivádí krev do jedné nebo do obou ledvin)
 • onemocnění jater
 • problémy se srdcem
 • zvýšenou hladinu hormonu aldosteron (působí zadržování vody a solí v těle spolu s kolísáním různých krevních minerálů)
 • nízký krevní tlak (hypotenze), který s vyšší pravděpodobností může nastat v případě dehydratace organismu (tj. při nadměrné ztrátě vody) nebo při nedostatku soli v těle, způsobeným močopudnou (diuretickou) terapií (tj. „tabletami na odvodnění", tzv. diuretiky), při stravě s nízkým obsahem soli, při průjmech nebo zvracení
 • zvýšenou hladinu draslíku v krvi
 • máte cukrovku
 • máte dnu.

Před užitím přípravku YLPIO se poraďte se svým lékařem:

 • pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:
  • inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem
  • aliskiren
  • Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.
 • jestliže užíváte digoxin.
 • pokud se u Vás objevilo snížení vidění nebo bolest oka. Může se jednat o příznaky prosáknutí cévnatky nebo (choroidální efuze) o zvýšený tlak v oku a může k němu dojít během hodin až týdnů po použití přípravku YLPIO. Bez léčby může dojít k trvalé ztrátě zraku. Jestliže jste v minulosti měl(a) alergii na penicilin nebo sulfonamidy, můžete být ve zvýšeném riziku.

Musíte sdělit svému lékaři:

 • pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku YLPIO se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud se užívá v tomto období.
 • pokud podstupujete operaci nebo narkózu
 • pokud máte zvýšenou citlivost na sluneční nebo ultrafialové záření.

Během léčby Vám budou prováděny krevní testy, aby byla zkontrolována hladina sodíku a draslíku v krvi, které mohou být nižší, a hladina vápníku, která může být zvýšena.

Přípravek YLPIO může být méně účinný při snižování krevního tlaku u pacientů černošské rasy.

Sportovci musí vzít na vědomí, že tento přípravek obsahuje léčivou látku, která může zapříčinit pozitivní dopingový test.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

30 nebo 100 tablet

Balení dostupné v ČR

30 tablet

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

20. 5. 2021

Fotografie produktu