Vedení farmaceutické společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. vyhlašuje, zpravidla ve dvouletých intervalech, soutěž o nejlepší vědeckou práci z oborů gastroenterologie a hepatologie. Soutěž je vyhlašována od roku 1993. V roce 2005 byla k příležitosti uctění památky jejího zakladatele, dlouholetého generálního ředitele společnosti a významného příznivce gastroenterologie Dr. Rudolfa O. Barese, pojmenována Dr. Bares Award.

Za účelem výměny zkušeností odborníků západní, střední a východní Evropy, ale i celého Ruska a Střední Asie pořádáme, sponzorujeme a účastníme se různých odborných setkání zaměřených na prezentaci nejnovějších lékařských poznatků. PRO.MED.CS Praha a.s. je pravidelným účastníkem United European Gastroenterology Week a zároveň pořadatelem International Symposium of Gastroenterology (ISG). ISG není spjato s prezentací produktů PRO.MED.CS, ale je zaměřeno na prezentaci nových způsobů léčby gastrointestinálního systému formou diskutovaných přednášek a posterů.