Podporujeme lékaře

Podporujeme lékaře

Za účelem výměny zkušeností odborníků západní, střední a východní Evropy, ale i celého Ruska a Střední Asie pořádáme, sponzorujeme a účastníme se různých odborných setkání zaměřených na prezentaci nejnovějších lékařských poznatků. PRO.MED.CS Praha a.s. je pravidelným účastníkem United European Gastroenterology Week a zároveň pořadatelem International Symposium of Gastroenterology (ISG). ISG není spjato s prezentací produktů PRO.MED.CS, ale je zaměřeno na prezentaci nových způsobů léčby gastrointestinálního systému formou diskutovaných přednášek a posterů.