Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “GDPR”) bychom Vás rádi ujistili, že veškeré osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s Vaší žádostí odeslanou prostřednictvím příslušného kontaktního formuláře, budou uchovány jako důvěrné a zpracovávány společností PRO.MED.CS Praha a.s. (dále jen „správce“) za účelem vyřízení Vaší žádosti a následně uchovány maximálně po dobu dvou let. Svůj souhlas udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoli později odvolat. Vezměte však na vědomí, že udělení Vašeho souhlasu je podmínkou vyřízení Vašeho žádosti, pokud ke zpracování a dalšímu uchování Vašich osobních údajů pro vyřízení žádosti není správce oprávněn i bez Vašeho souhlasu. Tak tomu bude především v případě, že vyřízení Vaší žádosti bude nezbytné pro zajištění veřejně přístupné odborné informační služby (VPOIS), anebo zajištění bezpečnosti léčivých přípravků včetně řešení případů podezření na nežádoucí účinky (farmakovigilance), případně bude takové zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. V souvislosti se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno v této informaci, máte dle GDPR právo po správci požadovat přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich kopii, opravu, výmaz či omezení zpracování, případně uplatnit námitku proti jejich zpracování, a/nebo máte právo na přenesení osobních údajů zpracovávaných na základě dobrovolně uděleného souhlasu. Máte také právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.