Ambrosan 60 mg tablety

Základní informace

Složení

Ambroxolihydrochloridum 60 mg v 1 tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Expektorans, mukolytikum (ATC kód: R05CB06)

Indikace

Mukolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění provázená abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu (záněty a infekční onemocnění horních a dolních dýchacích cest), zánětlivá rhinofaryngeální onemocnění.

Charakteristika

Ambroxol, účinný metabolit bromhexinu, působí sekretolyticky a zároveň sekretomotoricky přímou stimulací činnosti řasinek, zvyšuje tvorbu plicního surfaktantu, inaktivuje volné kyslíkové radikály, zvyšuje průnik některých ATB do plicní tkáně, snižuje bronchiální hyperreaktivitu.

Léková forma

Tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

  • Dospělí a děti od 12 let: 1 tableta 2× denně. Tento dávkovací režim je vhodný pro terapii akutních respiračních onemocnění a úvodní léčbu chronických stavů po dobu až 14 dnů.
  • Děti 5–12 let: ¼ tablety 2–3× denně.

Tablety by měly být užívány po jídle a dostatečně zapíjeny. Přívod tekutin zvyšuje mukolytický účinek ambroxolu. Délka léčby přípravkem Ambrosan 60 mg je určena individuálně, v závislosti na indikaci a typu onemocnění.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku, akutní vředové onemocnění GIT.

Interakce

Souběžné podávání s antitusiky může způsobit nebezpečné městnání sekretu. Podávání ambroxolu souběžně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v bronchopulmonálním sekretu a ve sputu. Tento efekt je možné terapeuticky využít.

Nežádoucí účinky

Ambrosan může vyvolat pocit na zvracení, ojediněle se může vyskytnout zvracení, průjem, dyspepsie, bolest břicha nebo vyrážka a kopřivka.

Upozornění

Při snížené funkci ledvin nebo při těžkém poškození jater se smí ambroxol podávat jen se zvláštní opatrností. Během těhotenství by měly být dodržovány obecné zásady užívání léků, zvláště v 1. trimestru není užívání přípravků obsahujících ambroxol doporučeno. Ambroxol přechází do mateřského mléka, proto se užívání přípravku během kojení nedoporučuje. Byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí, jako jsou například erythema multiforme, Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS) / toxická epidermální nekrolýza (TEN) a akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP). Pokud se objeví symptomy nebo příznaky progresivní kožní vyrážky (někdy ve formě puchýřů nebo slizničních lézí), je nutno neprodleně ukončit podávání ambroxol-hydrochloridu a vyhledat lékařskou pomoc.

Dostupnost

Přípravek je volně prodejný a není hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

20, 30, 60, 100 a 500 tablet

Balení dostupné v ČR

20 tablet

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnost: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

S podrobnějšími údaji o přípravku se seznamte v SPC.

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

9. 3. 2018

Fotografie produktu